| Přihlásit |     | Nápověda |    

Kdo se stará o děti

2. třída - patro - MYŠKY

 

 

 

 

 

        paní ředitelka Eva Čechová

 

 

 

F61   359EF        paní učitelka  Eva Faktorová

 

1. třída - přízemí - MYŠKY               

F 031                      paní učitelka Anna Valová 

 

          paní učitelka Jana Jarolímková  

 O pořádek v MŠ se stará

 F041         paní školnice Blanka Ondráčková               F04

                    a

vypomáhá nám při úklidu paní Klára Vondroušová Mauthauserová
 

O děti s vadami zraku pečuje

  zdravotní sestra Dagmar Suchá    F02                                                     

 

 Stravu zajišťují paní kuchařky z MŠ Jungmannova 91

Vedoucí stravovny paní Jana Čunderlíková 

          872

 

a  kuchařky

243a                                                      243c

paní Marie Krejcarová a Radka Machová

                               

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena