| Přihlásit |     | Nápověda |    

říjen 2018

Zahájení kroužku Angličtina a kroužku Jóga pro starší děti ze třídy MYŠKY

informace podávají učitelky ze třídy

5. 10. - Pohádky z klobouku - dopolední představení v MŠ.

Akce hrazena z účtu Spolku rodičů při MŠ

8. 10. -  FOCENÍ DĚTÍ SE ZIMNÍ TÉMATIKOU  - vhodné jako dárek pro rodin. příslušníky. Námět a cena sad k dispozici na nástěnce v hale.

oprava datumu ( děkujeme za upozornění)

17. 10. - Podzimní setkání s rodiči při opékání vůřtů na školní zahradě.

                     15.15 - 17.00 hodin

Prosím, přineste si vuřtíky a chléb. Pití, kečup, hořčici a opékací vidlici máme k dispozici. Prosím, dbejte na bezpečnost a vhodné chování Vašeho dítěte. Děti za Vaší přítomnosti přestávají dodržovat pravidla chování v MŠ a spoléhají se na větší benevolentnost dospělých. Může  tak dojít k úrazu jiného dítěte. Děkujeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

pláštěnku a pití  

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena