| Přihlásit |     | Nápověda |    

Poplatky ve šk.r.2021/2022

 Ve šk. roce 2021/2022 uhradí rodiče do 15. dne v měsíci .

   400,- Kč úplatu na provoz MŠ / celodenní docházka

   200,- Kč poměrné snížení částky na základě písemné žádosti

 

 Za děti, které během šk. roku 2021/2022 dovrší věku 6 let, se příspěvek na provoz neplatí. Totéž platí pro děti s odloženou školní docházkou.

 

 

 

 

 

  

 


 
 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena