| Přihlásit |     | Nápověda |    

Zápisy do MŠ

Zápisy do MŠ pro školní rok 2021/2022:

zápis do MŠ pod Svatou Horou proběhne v termínu 2. 5 - 16. 5. 2021.                    Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápis bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

 

Podání žádosti:

dle § 37 zákona 500/2004 Sb., je možné přihlášku do mateřské školy doručit následujícím způsobem:

1. do datové schráky školy qro8fp  

2. e-mailem na adresu pribram15.ms@volny.cz s uznávaným elektronickým podpisem /pokud by bylo podání učiněno bez uznávaného elektronického  podpisu, je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním ze zde uvedených způsobů

3. poštou

4. osobní podání v MŠ po domluvě na TF: 736 647 489   

 

Při podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu:

- jméno a příjmění žadatele

- jméno a příjmení dítěte

- datum narození

- místo trvalého pobytu, příp. jinou adresu pro doručování

- označení správního orgánu, jemuž je žádost určena

- podpis osoby, která žádost podává (zákonný zástupce)

 

Čitelně vyplňte e-mail a telefonní číslo pro potřebu kontaktu k přidělění registračního čísla.

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. /kopie oprávnění/

 

Přílohy k žádosti:

- kopie rodného listu dítěte

- vyjádření od lékaře o zdravotním stavu a řádném očkování dítěte 

 Vše podléhá GDPR.

 

 

Pro školní rok 2021/2022 máme 13 volných míst.

 

Přihláška a kritéria budou k vytištění od 12. 4. 2021.


 
 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena