| Přihlásit |     | Nápověda |    

Distanční výuka pro předškoláky

 

DISTANČNÍ  VÝUKA – DOPORUČENÍ   PRO  RODIČE

Procvičujte s dětmi jemnou motoriku:

 • správné držení lžíce, správné používání příboru
 • správné držení nůžek (vystřihování předkreslených tvarů podle rovné i zaoblené linie)
 • správné držení tužky, omalovánky, kresba postavy – detaily
 • lepení – čistota při práci, přiměřené množství lepidla
 • skládání a překládání papíru – pečlivost, přesnost (čepice, vlaštovka, loďka…)
 • navlékání korálků
 • nácvik vázaní základního uzlu pro kličku, nácvik vázání kliček
 • zapínání knoflíků, zapínání zipu

 

Procvičujte s dětmi logické myšlení:

 • poznat, správně pojmenovat první x poslední hlásku ve slově (hra „slovní fotbal“)
 • vytleskávání slabik (jméno, věci kolem nás), rytmizace (jednoduché písničky)
 • rozpoznat (popř. nakreslit) základní geometrické tvary
 • zvládnout počítání do 10
 • vyjmenovat roční období, měsíce v roce, dny v týdnu
 • zvládat pojmy: vpravo x vlevo, nahoře x dole, nad x pod, vpředu x vzadu, vedle, uprostřed…..
 • skládání puzzlí
 • převyprávět vyslechnutou pohádku, popsat jednoduchými větami obrázek

 

Procvičujte s dětmi sebeobsluhu:

 • samostatné oblékání, posloupnost při oblékání
 • zvládat hygienu na WC
 • samostatné česání
 • uklízení hraček na své místo
 • stlaní postýlky

 

Věnujte se svým dětem:

 • povídejte si s nimi (co se ti líbí x nelíbí, co by se stalo kdyby, jaká jsou tvoje přání…)
 • denně dětem čtěte, o přečteném si povídejte
 • zpívejte si společně
 • nechte děti, aby vám pomáhaly (prostírání stolu, úklid nádobí, zalévání květin, pomoc při vaření, utírání stolu, zametání
 • hrajte si s nimi co nejčastěji, radujte se společně

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena