| Přihlásit |     | Nápověda |    

Stravné

Výše stravného ve šk.r. 2020/2021:

              strávníci 3-6 let:                                                    strávníci: 7-10 let:

       přesnídávka     7,00 Kč                                     přesnídávka      7,00 Kč

       oběd               24,00 Kč                                     oběd               27,00 Kč 

       svačina            6,00 Kč                                      svačina             6,00 Kč    

       celkem:          37,00 Kč                                      celkem:           40,00 Kč

Úplata za provoz MŠ a stravné se bude platit bezhotovostně - inkasem.

Děti, které jdou domů po obědě, odpolední svačinu nehradí.

V září uhradí rodiče nových dětí zálohu 500,-kč, která jim bude vrácena po ukončení docházky v MŠ.

Pracovní doba vedoucí stravovny: Pondělí     11.00 - 14.00 h

                                                       Úterý           8.00 - 11.00 h

                                                       Středa       11.00 - 14.00 h

                                                       Čtvrtek        8.00 - 10.00 h

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena