| Přihlásit |     | Nápověda |    

zápisy do MŠ

Zápisy do MŠ pro školní rok 2020/2021:

zápis do MŠ pod Svatou Horou proběhne v termínu od 2.5.2020 - 16.5.2020. Původně stanovený termín byl revokován radou města.                         Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápis bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

 

Podání žádosti:

dle § 37 zákona 500/2004 Sb., je možné přihlášku do mateřské školy doručit následujícím způsobem:

1. do datové schráky školy qro8fp  

2. e-mailem na adresu pribram15.ms@volny.cz s uznávaným elektronickým podpisem /pokud by bylo podání učiněno bez uznávaného elektronického  podpisu, je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním ze zde uvedených způsobů

3. poštou

4. osobní podání v MŠ po domluvě na TF: 736 647 489   

 

Při podání žádosti o přijetí dítěte k předškoklnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu:

- jméno a příjmění žadatele

- jméno a příjmení dítěte

- datum narození

- místo trvalého pobytu, příp. jinou adresu pro doručování

- označení správního orgánu, jemuž je žádost určena

- podpis osoby, která žádost podává (zákonný zástupce)

 

Čitelně vyplňte e-mail a telefonní číslo pro potřebu kontaktu k přidělění registračního čísla.

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. /kopie oprávnění/

 

Přílohy k žádosti:

- kopie rodného listu dítěte

- prohlášení o řádném očkování dítěte spolu s kopií očkovacího průkazu

- kopii druhé strany občanského průkazu / kontrola bydliště/

 Vše podléhá GDPR.

V současné situaci nenavštěvujte dětského lékaře, Doložte čestné prohlášení, o očkování dítěte, pouze pokud nebude dítě řádně očkované, dodejte kopii prohlášení dětského lékaře, kdy bude dítě doočkováno.

 

Pro školní rok 2020/2021 máme 14 volných míst.


 
 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena