| Přihlásit |     | Nápověda |    

poplatky ve šk.r.2019/2020

 Ve šk.roce 2019/2020 uhradí rodiče do 15.dne v měsíci .

   300,-Kč úplatu na provoz MŠ / celodenní docházka

   150,-Kč poměrné snížení částky na základě písemné žádosti

 

 Za děti, které během šk.roku 2019/2020 dovrší věku 6 let, se příspěvek na provoz neplatí. Totéž platí pro děti s odloženou školní docházkou.

 

Příspěvky rodičů na provoz MŠ byly v březnu 2020 zkrácené na polovinu a v dubnu 2020 budou rodiče od této platby osvobozeni.

 

 

 

  

 

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena