| Přihlásit |     | Nápověda |    

zápisy do MŠ

           Podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

   pro školní rok 2020/2021 se koná  ....... od 10.00 - 16.00 hod.

    V tento den si přineste s sebou do MŠ:

                              rodný list dítěte

                              vyplněnou přihlášku

                              potvrzení dětského lékaře, že je dítě řádně očkováno

                              občanský průkaz 

                              nájemní smlouvu o přechodném bydlišti v Příbrami

   Příhlášku a formulář pro lékaře si můžete vyzvednout v MŠ od ........ nebo vytisknout na webové stránce MŠ.

Den otevřených dveří bude z provozních důvodů v den zápisu.

Na zápis máme .. volných míst.

 

  .............. - nahlížení do spisů od 10.00 - 14.00 hod.

................ - zveřejnění výsledků přijímacího řízení na vývěsce v MŠ                                a na webové stránce

    ............ - vyzvednutí rozhodnutí o přijetí v MŠ od 8.00 - 13.00 hod

                   Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno poštou.

                       

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání od šk.roku 2020/2021

 do Mateřské školy pod Sv.Horou Příbram II - 262                      

            

Registrační číslo :     

                    

  

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena