| Přihlásit |     | Nápověda |    

prázdninový provoz 2019

         Prázdninový provoz MŠ v červenci a srpnu               

 Naše MŠ má provoz: od 1.7. - 7.7.2019     

MŠ bude mít omezený provoz   od    8.7. - 31.8.2019

                                           

Přihlašky a kopie evidenčního listu na prázdninový provoz budeme

přijímat od  1.5.2019-31.5.2019  

 

V době uzavření naší MŠ, může zákonný zástupce dítěte požádat o umístění v jiné mateřské škole.Žádost musí být podána v době od 1. května do 31. května 2019 ve správním řízení.

S vyplněnou přihláškou,  potvrzením  od lékaře  a kopií evidenčního listu si zákonný zástupce dítěte zajde na mateřskou školu,která má v dané době provoz.

Přihlášku i potvrzení od lékaře si můžete stáhnout z webových stránek nebo vyzvednout v MŠ. Kopii evidenčního listu  budeme vystavovat až od 1.5.2019.

Pro rodiče : první den nástupu uhradí rodič částku za obědy           

                   128,-Kč za 4 dny.   /  za 1 den 32,-Kč/

                   Poslední den  pobytu v MŠ bude provedeno vyúčtování.

Příspěvek na provoz MŠ se v době prázdninového provozu nehradí.

                                                                                                                


 
 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena