| Přihlásit |     | Nápověda |    

zápisy do MŠ

           Podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

   pro školní rok 2018/2019 se koná  3.5.2018 od 10.00 - 16.00 hod.

    V tento den si přineste s sebou do MŠ:

                              rodný list dítěte

                              vyplněnou přihlášku

                              potvrzení dětského lékaře, že je dítě řádně očkováno

                              občanský průkaz 

                              nájemní smlouvu o přechodném bydlišti v Příbrami

   Příhlášku a formulář pro lékaře si můžete vyzvednout v MŠ od 9.4.2018 nebo vytisknout na webové stránce MŠ.

Den otevřených dveří bude z provozních důvodů v den zápisu.

Na zápis máme 12 volných míst.

 

10.5.2018 - nahlížení do spisů od 10.00 - 14.00 hod.

15.5.2018 - zveřejnění výsledků přijímacího řízení na vývěsce v MŠ                                a na webové stránce

24.5.2018 - vyzvednutí rozhodnutí o přijetí v MŠ od 8.00 - 15.00 hod

                   Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno poštou.

                       

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání od šk.roku 2018/2019

 do Mateřské školy pod Sv.Horou Příbram II - 262                      

            

Registrační číslo :     1.      005

                                    2.      002

                                    3.      004

                                    4.      016

                                    5.      007

                                    6.      011

                                    7.      008

                                    8.      001

                                    9.      013

                                  10.      006

                                  11.      018

                                  12.      022                                    

  


 
 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena