| Přihlásit |     | Nápověda |    

stravné

Výše stravného ve šk.r. 2017/2018:

              srávníci 3-6 let:                                                    strávníci: 7-10 let:

       přesnídávka     7,00 Kč                                     přesnídávka      7,00 Kč

       oběd               19,00 Kč                                     oběd               22,00 Kč 

       svačina            6,00 Kč                                      svačina             6,00 Kč    

       celkem:          32,00 Kč                                      celkem:           35,00 Kč

Úplata za provoz MŠ a stravné se bude platit bezhotovostně - inkasem.

Děti, které jdou domů po obědě, odpolední svačinu nehradí.

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena