| Přihlásit |     | Nápověda |    

zápisy do MŠ

           Podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

   pro školní rok 2017/2018 se koná  4.5.2017 od 10.00 - 16.00 hod.

    V tento den si přineste s sebou do MŠ:

                              rodný list dítěte

                              vyplněnou přihlášku

                              potvrzení dětského lékaře, že je dítě řádně očkováno

                              občanský průkaz 

                              nájemní smlouvu o přechodném bydlišti v Příbrami

   Příhlášku a formulář pro lékaře si můžete vyzvednout v MŠ od 1.4.2017 nebo vytisknout na webové stránce MŠ.

Den otevřených dveří bude z provozních důvodů v den zápisu.

Na zápis máme 9 volných míst.

 

11.5.2017 - nahlížení do spisů od 10.00 - 15.00 hod.

18.5.2017 - výsledek přijímacího řízení vyvěšen na vývěsce v MŠ                                     a na webové stránce

 Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno poštou.

                       

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání od šk.roku 2017/2018

 do Mateřské školy pod Sv.Horou Příbram II - 262                      

            

Registrační číslo : 1. - 21

                                2. - 15

                                3. - 13

                                4. - 01

                                5. - 19

                                6. - 06

                                7. - 07

                                8. - 05

                                9. - 10

    Od 1.9.2017 je naše MŠ plně obsazena.                                                   

  


 
 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena