| Přihlásit |     | Nápověda |    

zápisy do MŠ

           Podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

   pro školní rok 2018/2019 se koná  3.5.2018 od 10.00 - 16.00 hod.

    V tento den si přineste s sebou do MŠ:

                              rodný list dítěte

                              vyplněnou přihlášku

                              potvrzení dětského lékaře, že je dítě řádně očkováno

                              občanský průkaz 

                              nájemní smlouvu o přechodném bydlišti v Příbrami

   Příhlášku a formulář pro lékaře si můžete vyzvednout v MŠ od 9.4.2018 nebo vytisknout na webové stránce MŠ.

Den otevřených dveří bude z provozních důvodů v den zápisu.

Na zápis máme 12 volných míst.

 

10.5.2018 - nahlížení do spisů od 10.00 - 14.00 hod.

15.5.2018 - zveřejnění výsledků přijímacího řízení na vývěsce v MŠ                                a na webové stránce

24.5.2018 - vyzvednutí rozhodnutí o přijetí v MŠ od 8.00 - 15.00 hod

                   Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno poštou.

                       

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání od šk.roku 2018/2019

 do Mateřské školy pod Sv.Horou Příbram II - 262                      

            

Registrační číslo :     1.      005

                                    2.      002

                                    3.      004

                                    4.      016

                                    5.      007

                                    6.      011

                                    7.      008

                                    8.      001

                                    9.      013

                                  10.      006

                                  11.      018

                                  12.      022              

MŠ je plně obsazena, nemáme žádné volné místo.                     

  


 
 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena