| Přihlásit |     | Nápověda |    

prázdninový provoz

         Prázdninový provoz MŠ v červenci a srpnu               

 Naše MŠ má provoz: od 7.8. - 20.8.2017    

MŠ bude mít omezený provoz   od    3.7. -  6.8.2017

                                                   od  21.8. -  1.9.2017

V době uzavření naší MŠ, může zákonný zástupce dítěte požádat o umístění v jiné mateřské škole.Žádost musí být podána v době od 1. května do 31. května 2017 ve správním řízení.

S vyplněnou přihláškou,  potvrzením  od lékaře  a kopií evidenčního listu si zákonný zástupce dítěte zajde na mateřskou školu,která má v dané době provoz.

Přihlášku i potvrzení od lékaře si můžete stáhnout z webových stránek nebo vyzvednout v MŠ. Kopii evidenčního listu  budeme vystavovat až od 1.5.2017.

Pro rodiče : první den nástupu v srpnu  uhradí rodič částku za obědy           

                   320,-Kč na 14 dní.   / oběd za 1 den 32,-Kč/

                   Poslední den  pobytu v MŠ bude provedeno vyúčtování.

Příspěvek na provoz MŠ se v době prázdninového provozu nehradí.

                                                                                                                   


 
 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena