| Přihlásit |    

Školní vzdělávací program

Charakteristika školního vzdělávacího programu.

 

Název: „STROM RADOSTI A POZNÁNÍ“.

 

 

strom barev

Strom jako symbol naší MŠ jsme zvolily z důvodu zaměření školy na přírodu ( skautink a enviromen.vých )

 Oči jsou symbolem poznávání s důrazem na prožitkové a smyslové učení.

 Symbol úsměv je radost ze hry, práce, pochvaly…

                                                                                           

ŠVP je rozdělen do dílčích vzdělávacích cílů dle ročních období. Na jeho tvorbě se podílel celý pedagogický sbor. K rozčlenění 5 oblastí dle barev jsme použily

„ Barevné kamínky“.Vyjádření oblastí barvami nám přišlo jako velice výstižné.

 


strom modr Modrý strom – dítě a jeho tělo

- modrá barva = barva nebe, vzduchu, vody

- oblast BIOLOGICKÁ

 

strom zlutŽlutý strom – dítě a jeho psychika

- žlutá barva = barva slunce, slunce ovlivňuje naší psychiku

- oblast PSYCHOLOGICKÁ

 

strom cervČervený strom – dítě a ten druhý

- červená barva =  barva lásky, pochopení, láskyplných vztahů, přátelství

oblast INTERPERSONÁLNÍ

 

strom bilyBílý strom – dítě a společnost

- bílá barva = barva slavnosti a slavnostního oblečení

oblast SOCIÁLNĚ – KULTURNÍ

 

strom zelZelený strom – dítě a svět

zelená barva = barva přírody, stromů, trávy, ekologie

oblast ENVIROMENTÁLNÍ

 

Pro přehlednost a zjednodušení práce jsme si vytvořily „Kurikulum“, což je soubor konkrétních vzdělávacích cílů, které učitelku jednoduše navedou k očekávaným výstupům, ale zároveň jí ponechávají dostatečnou volnost v tvorbě TVP.

Tyto očekávané výstupy se zpracovávají do Třídních vzdělávacích programů a rozdělují se do měsíčních a týdenních bloků.

Součástí ŠVP je dále organizace odpoledních činností:

a) „ Zájmová a rekreační činnost mladších dětí“

b) „ Zájmová a rekreační činnost předškolních dětí“

 

 

Hlavní cíle vzdělávacího programu


   strom barvn bez napisu

  Podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální rozvoj dítěte

 

   strom barvn bez napisu

  Vytvářet  optimální podmínky pro individuální osobnostní rozvoj

 

 strom barvn bez napisu

  Podporovat psychickou pohodu dítěte, vést ke zdravým životním návykům,              

  získat povědomí o vlivu životního prostředí na člověka

 

 strom barvn bez napisu   Vzhledem k věku a individuálním možnostem naučit dítě samostatnosti, tvořivosti, sebedůvěře, zároveň však naslouchat druhým, přizpůsobit se umět čelit všem     situacím, které v průběhu života mohou nastat

 strom barvn bez napisu

   Prožívání mezilidské vzájemnosti, touha po seberealizaci

 

 

strom barvn bez napisu   Podchytit včas nadání dětí s cílem dále jej rozvíjet i ve smyslu protidrogové          

   prevence ,,Když mám svého koníčka, droga si mě nenajde“

 


   strom barvn bez napisu       Při seznamování s přírodou a v enviromentální oblasti využít dětské                

  zvídavosti a vytvářet u dětí povědomí o vlivu člověka na životní prostředí a

  o potřebě ho chránit ( od nejbližšího okolí přejít i ke globálním problémům

          celosvětového dosahu )

 

   strom barvn bez napisu Vzdělávací činností vytvářet základní předpoklady pro další vzdělávání

 dítěte, kvalitní příprava pro vstup do ZŠ ( zakládat na zkušenostech,

             zájmech a ind. potřebách dítěte )

 

 

 

Potřeby a zájmy dětí bereme vážně a dáváme jim prostor k jejich přirozenému vzdělávacímu procesu.Děti se setkávají u všech zaměstnanců s pochopením a pozorností, jsme všichni kamarádi a máme se rádi.

 

 

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena