| Přihlásit |    

Přijetí dítěte k docházce do MŠ

 

                      ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, PŘÍBRAM III, JUNGMANNOVA 91

                                                         pro školní rok 2022/23

 

Zápis do MŠ pro školní rok 2022 - 2023

Výsledky zápisu naleznete dole na stránce v souboru - seznam přijatých dětí pro školní rok 2022/2023.

Zápis do naší mateřské školy proběhne ve  čtvrtek 5. 5. 2022 od 10:00 do 16:00 hodin. 

 

Formuláře si můžete stáhnout níže na stránce v přílohách nebo si je můžete vyzvednout
v kanceláři ředitele školy.

S vyplněnými tiskopisy, s rodným listem dítěte a s občanským průkazem zákonného zástupce (pro ztotožnění rodiče) se rodiče dostaví v daný termín k zápisu se svým dítětem.

Věnujte prosím pozornost postupu při vyplňování formulářů. Pokud budou chybět požadované údaje, či budou nečitelně vyplněny, budeme vám žádosti vracet a prodlouží se tak doba rozhodnutí. Zvažte také, zda je nutné žádat o přijetí na více MŠ. Pokud budete podávat žádosti duplicitně, budeme vás znovu obvolávat, pro kterou MŠ ( v případě přijetí na všechny) jste se rozhodli. Pokud budete mít požadavek - zařadit dítě do konkrétní třídy, prosím, tento požadavek napište na žádost o přijetí. Budeme se snažit Vám vyhovět.

Postup při správním řízení o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ

1) Vyplněnou žádost spolu s potvrzenou přílohou o řádném očkování dítěte doručit ve stanoveném termínu zápisu - 5.5. 2022.

2) Ve správním řízení ředitelka školy rozhodne podle stanovených kritérií o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

3) Zákonný zástupce dítěte má možnost nahlédnout do spisu v MŠ dne 19.5. 2022 od 10:00 do 14:00 hodin, případně doplnit spis o další sdělení je možno nejdéle do 23. května.

4) Děti jsou přijímány od 1.9. 2022 pro školní rok 2022/2023. Pro rodiče dětí, nastupujících později, platí povinnost úhrady úplaty za předškolní vzdělávání již od září. Pokud rodič tento poplatek neuhradí, nemůže ředitelka školy zaručit přijetí jeho dítěte v pozdějších měsících školního roku.

5) Na děti, které plní povinnou předškolní docházku, se nevztahuje dodání potvrzení od lékaře o řádném očkování.

Zákonným zástupcům dětí, které mají povinnost předškolního vzdělávání a nemají trvalý pobyt v Příbrami doporučuji, aby přihlásili dítě k trvalému pobytu v místě, kde skutečně žijí, nebo svůj pobyt doložili nájemní smlouvou pobytu v Příbrami.

 Žádost pro příjetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a Příloha k žádosti (formulář pro pediatra)

Jitka Černá
ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

     

       

                                        

 


 
 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena