| Přihlásit |    

Charakteristika školy

Naše mateřská škola se leží v klidné části starého města Příbram.

Poloha školy, kde se v blízkosti nachází Svatá Hora s rozlehlým sadem a přilehlým lesem nás inspirovala k našemu zaměření na skauting.

Od nás do přírody je to ,,co by kamenem dohodil….“

 

Mateřská škola je školou státní s právní subjektivitou od 01.01. 2001, jejímž zřizovatelem je město Příbram.

Typ školy: mateřská škola se čtyřmi heterogenními třídami.

Mateřská škola má svůj provozní, školní a organizační řád. Po dohodě se zřizovatelem byl stanoven provoz MŠ od 6.15 hod – 16.30 hodin.

Součástí školy je školní jídelna při  mateřské škole, která zajišťuje školní a závodní stravování pro naší mateřskou školu a pro Mateřskou školu V Zahradě, Jungmannova 416, Příbram III.

Další součástí MŠ je hospodářský pavilon spojený s MŠ koridorem a školní zahrada.

Vstupem do právní subjektivity se změnilo zařazení mateřské školy do sítě předškolních zařízení. Pro školní rok 2019/20 bylo zapsáno 110 dětí.

Částka úplaty za předškolní vzdělávání byla v tomto roce stanovena na 300,-Kč.

 

Vzdělávací program naší školy má název ,,Strom radosti a poznání".

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena