| Přihlásit |    

Spolupráce s institucemi

Základní škola Pod Svatou Horou

(návštěvy předškolních dětí na prvním stupni, seznámení s prací dětí při hodinách ve třídě)

 

Základní škola Jiráskovy Sady

(ukázka areálu ZŠ + pohádka - loutkové divadlo)

 

Plavecký bazén Příbram

(podzimní plavecký výcvik)

 

Knihovna Jana Drdy

(seznámení s možností navštěvovat knihovnu)

 

Pedagogicko-psychologická poradna Příbram 

 

Kino Příbram

 

Divadlo Příbram

 

 

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena