| Přihlásit |    

Jarní skautská výprava

Plán činností         

Jarní skautská výprava

              

 

 

Cíl : Ozdravný pobyt, co nejvíce využívat prostředí, přírodu, pobyt na čerstvém                   

vzduchu, ozdravné opatření

Vést děti ke kladnému vztahu k přírodě jako celku.

Přírodu chránit, neničit.

Uplatňovat poznatky z ekologie a skautingu získané průběžným plněním

během školního roku.

 

Volné individuální hry

 

-                      volné kreslení, malování

-                      prohlížení ilustrací dětských knih, encyklopedie“knih s ekologickou tématikou“

-                      hra s vlastní hračkou

-                      společenské hry, hry stolní

 

Dopolední zájmové činnosti

 

-                  sběr přírodnin a práce s nimi, využití a podporování dětské fantazie /stavba chýše z chvojí /

-                  poznávání nové krajiny, pěší turistika,orientace – turistické značky

-                  míčové hry, skákání přes švihadlo, obruče, skákání „gumy“, hry s padáky

-                  pohybové hry, HPH se zpěvem, smyslové hry

-                  ochrana životního prostředí – ověřit, zda vštěpované poznatky o ochraně životního prostředí dokážou děti uplatnit v praxi

-                  kresba na trička

-                  výroba Denníku ze školy v přírodě

 

Odpolední zájmové činnosti

 

Plnění skautských zásad

-                    hry bojové

-                    plnění bobříka

-                    příprava na výpravu

-                    charakteristika přírody v Povltaví – povídání o zvěři v přírodě a péče o ni, hledání a     určování stop, pozorování hmyzu a živočichů / lupa,dalekohled/

-                    individuální a skupinové rozhovory   s dětmi:                                                                                                                                        

zálesácké rady

první pomoc

-                   ohně a ohniště,jejich přípravy a druhy

      -             určování počasí a světových stran podle přírodních úkazů / kdy bude pršet nebo kdy             

                    bude hezky- buzola,dalekohled /

 

Hry kondiční

-                    orientační běh – individuální, zaměřen na rychlost a pohotovost dětí

-                    orientační běh skupinový – družstva, zaměření na překonávání překážek, hodnotí se     součtem bodů celého družstva

-                    štafeta v kutálení míčů

 

Polodenní výlety

-                      vyhlídková plavba parníkem po okolí zámku Orlík

-                      prohlídka zámku Orlík

 

Celodenní hry

       -              pyžamový den

-                      indiánský den : stavba vigvamu, malování na tělo, výroba čelenky, poznávat život     

-                      indiánů

 

 

 

Společenský večerní program

 

-                      kolektivní poslech pohádky čtené a vyprávěné učitelkou

-                      chvilka s písničkou, hry se zpěvem,tanečky, diskotéka

-                      sdělování a vyprávění zážitků dne

-                      chvilka s hádankou

-                      večerní posezení s pozorováním krajiny a západu slunce, typovat počasí na druhý den

-                      opékání vuřtů

 

 

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena