| Přihlásit |    

Podzimní skautská výprava

Plán činností

Podzimní skautská výprava

 

 

Cíl : Ozdravný pobyt,co nejvíce využívat prostředí,přírodu,pobyt,

            na čerstvém vzduchu,

            ozdravné opatření.Vést děti ke kladnému vztahu k přírodě

            jako celku.Přírodu chránit, neničit.

            Uplatňovat poznatky z ekologie a skautingu získané průběžným plněním

            během školního roku.

 

Volné individuální hry

 

-                      volné kreslení,malování

-                      prohlížení ilustrací dětských knih,encyklopedie“knih s ekologickou tématikou“

-                      hra s vlastní hračkou

-                      společenské hry,hry stolní

 

Dopolední zájmové činnosti

 

-                  sběr přírodnin a práce s nimi,využití a podporování dětské fantazie /stavba chýše z chvojí /

-                  poznávání nové krajiny,pěší turistika,orientace – turistické značky

-                  pohybové hry,HPH se zpěvem,smyslové hry

-                  ochrana životního prostředí – ověřit,zda vštěpované poznatky o ochraně životního prostředí dokážou děti uplatnit v praxi

 

 

 

Odpolední zájmové činnosti

      

 

Plnění skautských zásad

-                      hry bojové

-                      plnění bobříka

-                      příprava na výpravu

-                      charakteristika přírody v Povltaví– povídání o zvěři v přírodě a péče o ni,hledání a     určování stop,pozorování hmyzu a živočichů / lupa,dalekohled/

-                      individuální a skupinové rozhovory     s dětmi:                                                                                                                                        

zálesácké rady

   první pomoc

-                      ohně a ohniště,jejich přípravy a druhy

-                      písničky u táboráku,opékání vuřtů

-                      určování počasí a světových stran podle přírodních úkazů / kdy bude pršet nebo kdy     bude hezky- buzola,dalekohled /

 

   Hry kondiční

-                      orientační běh – individuální,zaměřen na rychlost a pohotovost dětí

-                      orientační běh skupinový – družstva,zaměření na překonávání překážek,hodnotí se součtem bodů celého družstva

 

 

Společenský večerní program

 

-                      hodnocení dne,určení služby na druhý den,seznámení s bodováním pokojů

-                      kolektivní poslech pohádky čtené a vyprávěné učitelkou

-                      chvilka s písničkou,hry se zpěvem,tanečky,diskotéka

-                      sdělování a vyprávění zážitků dne

-                      chvilka s hádankou

-                      večerní posezení s pozorováním krajiny a západu slunce,typovat počasí na druhý den

 

 

 

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena