| Přihlásit |    

Platby

Přehled plateb v MŠ 

-          úplata za předškolní vzdělávání

-          stravné

-          příspěvek – Spolek školy

 

Způsob platby za stravné a úplatu za předškolní vzdělávání

 

-         bezhotovostní platební styk prostřednictvím inkasa

-         ve výjimečných případech trvalý příkaz, nutno domluvit s ředitelkou

-         potřebný tiskopis si vyzvedněte u vedoucí školní jídelny

        p. Jany Čunderlíkové a je třeba vrátit zpět ke kontrole, že je souhlas k inkasu u účtu vyřešen.

 

Prosíme rodiče, aby si každý měsíc kontrolovali výpis, zda platby za stravné a školné odešly. V případě problému okamžitě kontaktujte p. Janu Čunderlíkovou problém řešte. Předejdete tak k narůstání dlužné částky.

 

Úplata za předškolní vzdělávání

 

-         se stanovuje každý rok podle skutečných propočtených nákladů na jedno dítě v daném kalendářním roce, kdy výše nákladů nesmí překročit 50% těchto nákladů,

-         úplatu stanovuje ředitelka školy,

-         pro školní rok 2020/2021 stanovila úplatu 300,- Kč/měs.,

-         prázdninové měsíce, kdy je provoz omezen , stanovila ředitelka výši úplaty 0,- Kč,děti, které dovrší 31.8. věku 5 let a více, jsou od úplaty osvobozeny

 

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena