| Přihlásit |    

spaní v MŠ

spaní v MŠ 

odpolední hry na zahradě

příprava na odpolení pohádku

naši pozorní posluchači

večerní pohádka

večerní divadelní představení - účinkují všechny děti

večerní posezení

bezpečné opékání buřtíků a úplná samostatnost dětí

sladká večerní buchtička

spalení čarodejnice....

 

 

 

 

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena