| Přihlásit |    

Přijetí dítěte k docházce do MŠ

 

                      ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, PŘÍBRAM III, JUNGMANNOVA 91

                                                         pro školní rok 2018/2019

                         proběhne ve čtvrtek 3.května 2018 od 10.00 hodin do 16.00 hodin.

 

 

1. Přineste s sebou svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí a potvrzení lékaře o řádném očkování (Příloha k žádosti).

Povinnost předškolního vzdělávání mají děti narozené od 01.09.2012 do 31.08. 2013.

 

2. Ve správním řízení ředitelka školy rozhodne v souladu se zákonem a podle stanovených kritérií o přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 

3. Zákonný zástupce dítěte má právo a možnost nahlédnutí do spisu v mateřské škole dne 10.05. 2018 od 10.00 hodin do 14.30 hodin v kanceláři ředitelky školy, doplnit spis o další sdělení je možno nejdéle do 11.05. 2018.

 

4. Děti jsou přijímány od 01.09. 2018 pro školní rok 2018/2019.

Pro pozdější nástupy dětí platí povinnost zákonných zástupců úhrady za předškolní vzdělávání již od září 2018.

 

5. Na děti s povinnou předškolní docházkou se nevztahuje potvrzení o řádném očkování.

V průběhu školního roku je možné přijímat děti pouze v případě volných míst ve třídách.

Kontaktujte prosím ředitelku školy na telefonu 318627014.

 

6. Při větším počtu spádových dětí budou upřednostněny děti, které mají povinnost předškolního vzdělávání. Nespádové dítě lze takto upřednostnit až po přijetí všech spádových dětí, které mají právo přednostního přijetí.

 

Během měsíce dubna si můžete vyzvednout Žádost s přílohou buď přímo v naší škole (v kanceláři ředitelky škol) nebo si ji stáhnout z našeho webu.

 

Pro školní rok 2018/2019 stanovila ředitelka školy úplatu za předškolní vzdělávání 300,-Kč/měsíc.

 

Další informace naleznete na konci tétostránky v přílohách:

  • Doklad o řádném očkování (Příloha k žádosti)
  • Žádost o přijetí dítěte do MŠ
  • Informace o povinném předškolním vzdělávání
  • Směrnice k přijímání dětí, kritéria přijímání 2018

 

 

 

 

     

       

                                        

 


 
 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena