| Přihlásit |    

Novinky

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 19.9.2019 od 16.00 s koná třídní schůzka ve třídě Berušek

Děkujeme za hojnou účast

 

Vážení rodiče,

seznam přijatých dětí pro školní rok 2019/2020 - zveřejnění výsledků naleznete v přijetí dítěte ve spodní části formou přílohy.

 

Případné přeplatky za pázdninový provoz Vám budeme posílat na účet v měsíci září.

 

 

ZMĚNA 

Původně plánovaná schůzka z Úterý se přesouvá

na Čtvrtek 19.9.2019 od 16.00 ve třídě Berušek a dozvíte se zde i informace o ŠVP.

 

Informace o plavání:

15.12.2019 - 17.1.20120 (každý pátek) - 1.skupina - 8 lekcí

19.11.2019 - 21.1.2020 (každé úterý) - 2.skupina - 8 lekcí

Rodiče si neurčují, do které skupiny budou děti zařazeny! 

Pokud bude přihlášeno více dětí, než může ve skupině být, mají přednost starší děti.

- cena kurzu 480,- Kč + doprava (vypočte se podle počtu přihlášených dětí).

- toto přihlášení je závazné! Pokud se odhlásíte musíte zaplatit dopravu!!!

Zájemci o plavání se hlásí u třídních učitelek.

 

 

KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

(kroužky začnou od 30.9.2019)

METODA DOBRÉHO STARTU bude v pondělí, nebo v úterý od 15.00.

KERAMICKÝ KROUŽEK  bude ve čtvrtek od 15.00.

ANGLICKÝ KROUŽEK  bude ve středu od 15.00.

MLUVENÍ HROU bude individuálně dle potřeby.

 

 
 

 

 

                                                       

 

 

 

  

 

 

 

 

                                               

 

 

 

                      

 

                                                       


 
 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena