| Přihlásit |    

Přijetí dítěte k docházce do MŠ

 

                      ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, PŘÍBRAM III, JUNGMANNOVA 91

                                                         pro školní rok 2019/20

                         proběhne ve čtvrtek 2.května 2019 od 10.00 hodin do 16.00 hodin.

 

Během měsíce dubna si můžete vyzvednout Žádost o přijetí dítěte do MŠ s přílohou buď přímo v naší MŠ, nebo ji stáhnout z našeho webu.

 

V den zápisu je nutné se dostavit s vyplněnými tiskopisy, s rodným listem dítěte a i s Vaším dítětem do MŠ.

Je možné si zvolit, do které třídy a případně s kým byste chtěli od začátku nového školnho roku.

Pokud to bude možné, rádi Vám vyhovíme.

 

Postup při správním řízení o přijetí(nepřijetí) dítěte do MŠ

 

1) Vyplněné tiskopisy, rodný list dítěte je potřeba přinést do MŠ nejdéle v den zápisu.

 

2) Ve správním řízení ředitelka školy rozhodne podle stanovených kritérií o přijetí(nepřijetí)

     dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 

3) Zákonný zástupce má možnost nahlédnout do spisu v MŠ(v kanceláři ředitelky školy) 9.května 2019 od 10.00 do 14.00 hodin. Doplnit spis o další sdělení je možno nejdéle do 14.května 2019.

 

4) Děti jsou přijímány od 1.9.2019 pro školní rok 2019/20.

    Pro zákonné zástupce dětí, nastupujících později, platí povinnost úhrady úplaty za předškolní 

    vzdělávání již od září 2019, ve výši 300,- Kč/měsíc.

    Pokud zákonný zástupce tento poplatek neuhradí, nemůže ředitelka školy zaručit přijetí dítěte

    v pozdějších měsících školního roku.

 

5) Na děti, které ze zákona plní povinnost předškolního vzdělávání se nevztahuje potvrzení od lékaře

    o řádném očkování.

 

Zákonným zástupcům dětí, které mají povinnost předškolního vzdělávání a nemají trvalý pobyt v Příbrami lze jedině doporučit, aby přihlásili dítě k trvalému pobytu v místě, kde skutečně žijí.

( K trvalému pobytu je možné se přihlásit v objektu, který je označen číslem popisným, nebo evidenčním, popř.orientační číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo k individuální rekreaci).

 

Při přetlaku spádových dětí budou upřednostněny děti, které mají povinnost předškolního vzdělávání.

Nespádové dítě lze upřednostnit až po přijetí všech spádových dětí s právem přednostního přijetí.

 

 

Pro školní rok 2019/20 stanovila ředitelka školy úplatu za předškolní vzdělávání 300,-Kč/měsíc.

 

Další informace, tiskopisy naleznete na konci tétostránky v přílohách:

  • Doklad o řádném očkování (Příloha k žádosti)
  • Žádost o přijetí dítěte do MŠ
  • Informace o povinném předškolním vzdělávání
  • Směrnice k přijímání dětí, kritéria přijímání 2018

 

 

 

 

     

       

                                        

 


 
 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena