| Přihlásit |    

Novinky

 Vážení rodiče,

seznam přijatých dětí pro školní rok 2019/2020 - zveřejnění výsledků naleznete v přijetí dítěte ve spodní části formou přílohy.

 

Výsledky přijímacího řízení na prázdninový provoz.

Všem podaným žádostem bylo vyhověno.

Všechny děti byly přijaty na prázdninový provoz v době od 22.7.2019

do 4.8.2019.

Upozorňujeme zákonné zástupce dětí, aby uhradili stravné nejpozději do

14.6. 2019 do 15.00 hodin.

Dítě, které nebude mít 22.7. 2019 zaplacené stravné, nemůže být přijato.

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ rok 2019

Upozornění pro rodiče dětí z jiných mateřských škol v Příbrami.

Pokud přihlásíte Vaše dítě v době uzavření Vaší MŠ do naší mateřské školy v době od 22.7. do 4.8.2019 je nutné pro Vaše úspěšné přijetí udělat:

  • od 3.5. nejpozději do 31.5.2019 přinést vyplněnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou (ke stažení níže) včetně potvrzení od léksře
  • kopii evidenčního listu kmenové MŠ
  • číslo účtu kvůli případným vratkám za stravné.

Stravné na celou dobu docházky dítěte je nutno uhradit v termínu od 10.6.2019 nejpozději do 14.6.2019 do pokladny školy od 6.30 hod do 8.00 hod; od 13.00 hod do 15.00 hodin.

Cena stravného na jeden den činí 31,- Kč, pro děti s odloženou školní docházkou pak 33,- Kč.

 

POKUD DANOU ČÁSTKU NEUHRADÍTE VČAS, NEMŮŽEME VÁS NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ PŘIJMOUT.

Případné přeplatky Vám budeme posílat na účet v měsíci září.

 

.........................................................................................................................................................................

 

 

 
 

 

 

                                                       

 

 

 

  

 

 

 

 

                                               

 

 

 

                      

 

                                                       


 
 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena