| Přihlásit |    

Roční plán akcí

šk.rok 2017/18

Mateřská škola, Příbram III, Jungmannova 91

ZÁŘÍ 

 

Podzimní skautská výprava                                               

 

ŘÍJEN

 

Schůzka Rady rodičů

Divadelní představení v MŠ

   

LISTOPAD

                                                                                                          

Vánoční fotografování dětí

Plavání úterý a čtvrtek

Divadelní představení v MŠ

 

PROSINEC

 

Návštěva čerta a Mikuláše

Zámeček Příbram - Betlémy

Vánoční posezení s rodiči

Plavání úterý a čtvrtek

 

LEDEN

                                                                                                          

Divadelní představení v MŠ

Plavání úterý a čtvrtek

 

ÚNOR

 

Karneval

Divadelní představení v MŠ

                                                                                                        

BŘEZEN

 

Vítání jara

Den otevřených dveří

Divadelní představenív MŠ

Návštěva knihovny Jana Drdy

 

DUBEN                                                                                                                                                                                                                              

Polodenní výlety

Velikonoční dílny

Spaní ve školce, čarodejnice

 

KVĚTEN

                                                                                                       

Návštěva dopravního hřiště

Den matek

Polodenní výlety

Žonglérská show

Praha výlet na Petřín

ZOO Tábor

 

ČERVEN

 

Polodenní a celodenní výlety

Jarní skautská výprava

Rozloučení s předškoláky

 

 

 

 

 

  

 

 


    


   


    

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena