| Přihlásit |    

                                        

Vítáme Vás na webových stránkách naší školy.

Vaše podněty, připomínky, dotazy nám můžete posílat na

ms12.pribram@volny.cz

 

Vážení rodiče, 

upozorňujeme na možnost uzavření mateřské školy vládou od 1. 3. 2021. Prosíme sledujete zprávy. V případě uzavření Vám sdělíme potřebné informace prostřednictvím webových stránek školy.

 

 

Vážení rodiče,

v případě výskytu onemocnění COVID-19 u Vás v rodině nebo v případě, že jeden člen žijící ve společné domácnosti musí zůstat v karanténě, neprodleně prosím informujte ředitelku školy. Tel. číslo 774 130 182

 

Test na onemocnění covid - 19 musí absolvovat i malé děti, které měly rizikoý kontakt či mají příznaky nákazy. Děti jsou velmi často bezpříznakové nebo mají lehké symptomy - únavy, bolesti hlavy, bolesti břicha a zvýšenou teplotu. Rodiče mají zákonnou povinnost se s dítětem na test dostavit a umožnit tím další epidemiologické šetření.

Prosím pozorně čtětě informace u vstupních dveří.                                                              

 

 

Stanovení hygienických a protiepidemických pravidel pro děti, zákonné zástupce a zaměstnance školy.

 

Ředitelka školy stanovila bezpečnostní pravidla, která je nutno dodržovat, abychom chránili zdraví dětí, rodičů a personálu MŠ.

Dle bezpečnostních opatření z důvodu rizika Covid-19, nenoste dětem do MŠ žádné vlastní hračky.

Upozorňujeme také všechny rodiče, že v současné době nemůžeme do školky přijmout dítě, které vykazuje jakékoli známky respiračního, nebo jiného onemocnění. Pokud se u dítěte tyto známky projeví v průběhu dne, budete požádáni o jeho okamžité vyzvednutí. Děkujeme za pochopení!

Doporučujeme, aby byl pobyt zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy školy omezen.

Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost.

 

1. PŘEDÁVÁNÍ A VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ

 • při vstupu do MŠ použijte dezinfekci
 • rodiče použijí roušku a rukavice
 • rodiče dodržují rozestupy 2 metry
 • max. počet rodičů v šatně 3 (ostatní vyčkají na chodbě ve dvoumetrových rozestupech, popřípadě venku)
 • zákaz vstupu dospělým osobám do dětských umýváren a WC
 • rodiče se v MŠ zdržují nezbytně nutnou dobu, zákaz vstupu dospělým osobám na školní zahradu, je určena pouze pro děti
 • při vstupu do třídy bude dětem měřena teplota bezdotykovým teploměrem, upozorňujeme, že do MŠ mohou docházet pouze zdravé děti

 

2. POBYT VENKU

 • rozdělení hraček (denně dezinfikované)
 • pitný režim (prázdná podepsaná vlastní láhev); denně čistá, nenechávejte použitou láhev v šatně
 • zvýšená hygienická opatření, dezinfekce na ruce
 • oblečení – každý den čisté

 

3. TŘÍDA

 • hračky se denně dezinfikují
 • oblečení – v šatně zůstává pouze čisté oblečení a bačkory
 • pitný režim v kuchyňce (podává personál)

 

4. HYGIENA

 • děti používají pouze papírové ručníky, vlhčené ubrousky, antibakteriální mýdla a dezinfekční gely na ruce
 • pravidelná frekvence dezinfekce povrchů
 • pravidelné a časté větrání
 • neprodleně po přezutí a převlečení si děti důkladně před vstupem do třídy umyjí ruce mýdlem a vydezinfikují
 • důkladné čištění všech místností

 

5. STRAVOVÁNÍ

 • školní stravování – v běžné podobě s dodržováním zvýšených hygienických pravidel
 • talíře, příbory, hrnečky, skleničky podává personál v hygienických pomůckách
 • děti si samy jídlo a pití nenabírají

 

 

 

 

 

Od 1.9.2019 - 31.8.2021 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014519 s názvem "Strom radosti a poznání", který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na podporu rovného přístupu ke kvalitním programům školního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání.

 

Celková výše podpory činí 574 464 Kč.

 

 

 

                                                           

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena