| Přihlásit |    

                                        

Vítáme Vás na webových stránkách naší školy.

Vaše podněty, připomínky, dotazy nám můžete posílat na

ms12.pribram@volny.cz


                                                              

Informace k znovuotevření MŠ

Vážení rodiče,

sdělujeme Vám, že Rada města Příbram včera na svém jednání projednala obnovení provozu mateřských škol a Dětských skupin a rehabilitačního stacionáře.

 

Termín pro obnovení provozu byl stanoven na 11.05.2020.

Během dnešního dne 5. 5. 2020 Vás budeme znovu obvolávat.

 

Informace o podmínkách provozu mateřské školy jsme již zpracovali, naleznete tyto dokumenty v přílohách dole na této stránce. 

 

Vážení rodiče,

upozorňujeme, že podrobnosti k zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021 najdete v záložce "Příjetí dítěte do MŠ".

Žádáme rodiče, aby informovali ředitelku školy ohledně odkladu povinné školní docházky svého dítěte - elektronicky na e-mail: ms12.pribram@volny.cz nebo telefonicky na čísle 774 130 182.

 

Od 1.9.2019 - 31.8.2021 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014519 s názvem "Strom radosti a poznání", který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na podporu rovného přístupu ke kvalitním programům školního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání.

 

Celková výše podpory činí 574 464 Kč.

 

 

 

                                                           

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


 
 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena