| Přihlásit |    

                                        

Vítáme Vás na webových stránkách naší školy.

Vaše podněty, připomínky, dotazy nám můžete posílat na

ms12.pribram@volny.cz


                                                              

Informace k znovuotevření MŠ

Vážení rodiče,

sdělujeme Vám, že Rada města Příbram včera na svém jednání projednala obnovení provozu mateřských škol a Dětských skupin a rehabilitačního stacionáře.

 

 

Termín pro obnovení provozu byl stanoven na 11.05.2020.

Upozorňujeme rodiče na úhradu úplaty za předškolní vzdělávání. Ve veřejných mateřských školách stanoví ředitelka školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení provozu. Zákonný zástupce, který se rozhodne neposlat dítě do mateřské školy i přesto, že je její činnost obnovena, hradí úplatu. Za květen úplata činí 237,- Kč a za červen již 300,- Kč.

 

Informace o podmínkách provozu mateřské školy jsme již zpracovali, naleznete tyto dokumenty v přílohách dole na této stránce. 

 

Vážení rodiče,

upozorňujeme, že podrobnosti k zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021 najdete v záložce "Příjetí dítěte do MŠ".

Žádáme rodiče, aby informovali ředitelku školy ohledně odkladu povinné školní docházky svého dítěte - elektronicky na e-mail: ms12.pribram@volny.cz nebo telefonicky na čísle 774 130 182.

 

Od 1.9.2019 - 31.8.2021 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014519 s názvem "Strom radosti a poznání", který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na podporu rovného přístupu ke kvalitním programům školního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání.

 

Celková výše podpory činí 574 464 Kč.

 

 

 

                                                           

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


 
 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena