| Přihlásit |    

                                        

Vítáme Vás na webových stránkách naší školy.

Vaše podněty, připomínky, dotazy nám můžete posílat na

ms12.pribram@volny.cz

 

Vážení rodiče, 

informace o letošním zápisu do MŠ najdete v záložce Příjetí dítěte do MŠ.

Návrat dětí do MŠ od 12. 4. 2021 - 1 Fáze rozvolnění

Vážení rodiče, z rozhodnutí vlády bude vzdělávání v naši mateřské škole od 12. 4. 2021 částečně obnoveno, a to však pouze pro děti podléhající povinné předškolní docházce a dále dětí rodičů vybraných profesí.

Mimořádným opatřením určené výjimky pro dětí  IZS se vztahují tyto vybrané profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil.
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona    č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci Česká správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele - bez toho nelze dítě přijmout.

Tyto děti, které se budou účastnit prezenčního vzdělávání musí pravidelně absolvovat povinné testování neinvazními antigenními testy v MŠ. Jedná se o Antigen Rapid Test Kit od firmy Lepu Medical (výtěr z nosu). Testovat dítě bude sám rodič, nebo osoba písemně rodičem pověřena.

Organizace testování:

 • testování proběhne zpravidla 2x týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek,
 • dítě, které nebude přítomno v den testování bude muset absolvovat test v den jeho následovaného příchodu,
 • dětem, jejichž rodiče nesouhlasí s testováním není umožněno prezenční vzdělávání v MŠ.

Organizace pro testování - dny pondělí a čtvrtek je stanovena takto:

 • V MŠ budou v provozu 3 třídy do 15 dětí, které se nesmí prolínat. Může ale docházet ke střídání pedagogů na těchto třídách,
 • třída BERUŠKY je určená pro testování a zároveň bude sloužit jako izolační místnost,
 • příchod k testovací třídě bude pouze z TERASY (od branky zahradou),
 • testovat bude rodič (nebo osoba rodičem pověřená) za přítomnosti pověřeného zaměstnance školy,
 • vstup maximálně dvou rodičů s dětmi,
 • rodič opouští po vytření testovací místnost, počká s dítětem na zahradě 15 minut na výsledek testu,
 • negativní test - dítě bude odesláno do šatny a do tříd - prozatím bez přítomnosti rodičů, za doprovodu zaměstnance školy,
 • test pozitivní - dítě odchází domů, bude následovat PCR test, který si rodič zajišťuje sám s pediatrem na základě potvrzení školy o provedeném antigenním testu v MŠ,
 • testovány nebudou děti, které doloží potvrzení o prodělání nemoci COVID - 19 a zároveň neuplynulo více než 90 dní od prvního RT PCR testu s pozitivním výsledkem.

Organizace dne v MŠ

S ohledem na časovou náročnost, prosíme rodiče, aby počítali s prodlevou při přijímání dětí a nespěchali při testování. Pokud se sejde více rodičů, je jasné, že budete muset chvíli počkat,než k testování u vašeho dítěte dojde.

Vzhledem zajištění plynulého provozu v MŠ, doporučujeme rodičům příchod do školky nejdéle 7:30 až 7:40 hodin, a to z důvodu čekání na výsledek testu (15 až 20 minut). Bude využíván prostor školní zahrady, v případě nepříznivého počasí budeme řešit situaci operativně.

Každý rodič při vstupu do areálu MŠ - respirátor a dítě chirurgická rouška. Tuto roušku si dítě odloží v šatně do svého batohu nebo do doneseného uzavíratelného sáčku. Prosíme rodiče, aby dětem dali do MŠ 2 nové chirurg. roušky pro případ použití během dne v MŠ - pobyt v přírodě mimo areál školy.

Vyzvedávání dětí bude probíhat tak, že děti, které půjdou po obědě domů, budou personálem školy připraveny k odchodu v přízemí na chodbě a  za přítomnosti zaměstnance školy předány rodičům nebo pověřené osobě. Za příznivého počasí budeme s dětmi čekat na školní zahradě.

Odpolední vyzvedávání - k otvírání dveří nebudou fungovat otisky ani čipy (nepoužívejte je), zazvoňte si na třídu, vyčkejte, dítě vám bude předáno u vstupu zaměstnancem školy.

Prosím , přineste dětem v batohu veškeré nové čisté náhradní oblečení, staré dostanete zabalené domů, dále dejte dětem do batohu lahvičky na pitný režim (jak jste již byli zvyklí).

Přítomnost dítěte vykazující známky příznaků nebude v MŠ tolerována, a to bez ohledu na případný negativní test (opary, rýma, kašel, průjem, apod.).

Vzhledem k organizaci školního stravování, žádáme rodiče, aby nepřítomnost dítěte omlouvali (pokud je jim známo), den dopředu a nebo ráno nejpozději do 7:45 hodin telefonicky na třídy nikoliv na mobilní soukromé telefony učitelek.Pokud tak nebude učiněno, vámi přihlášené dítě k docházce bude automaticky nahlášeno k dennímu stravování.

Provozní doba tříd v MŠ ( 3 třídy) je od 6:15 hod. do 16:30hodin.

Žádáme rodiče o dodržování hygienických opatření - 3 R = respirátor - ruce - rozestupy.

 

Za celý kolektiv MŠ Vám děkuji za pochopení a maximální spolupráci , testování bude pro nás všechny náročné. Prosím, snažme se tedy, aby děti nebyli ve stresu a v nepohodě. Věříme návratu do normálního světa.

 

Jitka Černá

ředitelka školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 1.9.2019 - 31.8.2021 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014519 s názvem "Strom radosti a poznání", který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na podporu rovného přístupu ke kvalitním programům školního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání.

 

Celková výše podpory činí 574 464 Kč.

 

 

 

                                                           

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Copyright © 2005 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena